en de ru

FAIR PLAY certyfikat

Warsztat Terapii Zajęciowej utworzono 25 listopada 1992.

 

Od 01.01.2017r. jednostką  prowadzącą  jest Stowarzyszenie "Czuję Sercem" - OPP  w  Konstantynowie Łódzkim, ul. 8-go Marca 1 (www.czujesercem.pl)

WTZ  finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Starostwo Powiatowe za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach. WTZ przeznaczony jest dla 40 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które ukończyły 18 rok życia i posiadają aktualne orzeczenia i wskazania do uczestnictwa w tej formie rehabilitacji. WTZ jest placówką pobytu dziennego, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

 

Wspólny wyjazd WTZ