en de ru

FAIR PLAY certyfikat

Warsztat Terapii Zajęciowej utworzono 25 listopada 1992.

 

Jednostką  prowadzącą  jest Spółdzielnia Inwalidów „Zgoda” – Zakład Pracy Chronionej w  Konstantynowie Łódzkim, ul. 8-go Marca 1.

WTZ stanowi integralną część Spółdzielni, a finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Starostwo Powiatowe za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach. WTZ przeznaczony jest dla 40 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które ukończyły 18 rok życia i posiadają aktualne orzeczenia i wskazania do uczestnictwa w tej formie rehabilitacji. WTZ jest placówką pobytu dziennego, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

 

Wspólny wyjazd WTZ