en de ru

FAIR PLAY certyfikat

 

 

KARTA UCZESTNICTWA                                               

w Festiwal Piosenki i Poezji Żołnierskiej                                                     

 

dla

UCZESTNIKÓW

WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

z Województwa Łódzkiego

Konstantynów, dnia 15 listopada 2016r.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

 

Pełna nazwa i adres Warsztatu Terapii Zajęciowej

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Skład osobowy zespołu

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

...................................................................................................................................

............................................................................................................................

Tytuły utworów prezentowanych przez uczestników:

 

1 ..............................................................................................

 

2 ………………………………………………………………………………….......

 

Nazwisko i imię instruktora/ów oraz tytuł utworu

 

…...............................................................................................................................

 

Wymagania techniczne/akustyczne:

.................................................................................................................................

 

Ważne!

Proszę podać przewidywaną ogólną liczbę osób biorących udział w imprezie

...............................................................................................................................

 

 

podpis Kierownika WTZ

 

 

 

 

 

 

Regulamin

Festiwal Piosenki i Poezji Żołnierskiej

Zadanie jest współfinansowane ze środków Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

pod patronatem :

Starosty Powiatu Pabianickiego

Burmistrza Miasta Konstantynowa Łódzkiego

Zarządu Spółdzielni Inwalidów „Zgoda”

 

  1. Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie „Czuję Sercem”

w Konstantynowie Łódzkim

 

  1. W Festiwalu biorą udział wyłącznie osoby niepełnosprawne – uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z województwa łódzkiego

 

  1. Każdy WTZ prezentuje dwa dowolne utwory (muzyczne, recytacje)

 

  1. Grupy mogą liczyć do 6 osób

 

  1. Każdy WTZ przyjeżdża na własny koszt

 

  1. Organizator zapewnia: poczęstunek, opiekę medyczną, nagłośnienie

 

  1. Festiwal ma charakter przeglądu

 

  1. Każdy występujący zespół otrzyma nagrodę i dyplom za udział w przeglądzie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koleżanki i Koledzy

 

 

Stowarzyszenie „Czuję Sercem” i Warsztat Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Inwalidów „Zgoda” w Konstantynowie Łódzkim serdecznie zapraszają uczestników i kadrę WTZ na:

Festiwal Piosenki i Poezji Żołnierskiej

Zadanie jest współfinansowane ze środków Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

 

Patronat nad Spotkaniem objęli:

 

Starosta Powiatu Pabianickiego

Burmistrz Miasta Konstantynowa

Zarząd Spółdzielni Inwalidów „Zgoda”

 

Uczcijmy razem Narodowe Święto Niepodległości.

Wyśpiewajmy swój patriotyzm i miłość do Ojczyzny,

a zarazem oddajmy hołd wszystkim poległym w obronie niepodległej, suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej.

Spotkanie odbędzie się dnia 15 listopada 2016r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Konstantynowie Łódzkim, ul. Łódzka 28

Początek Spotkania godz. 10.00.

W załączeniu przesyłamy kartę zgłoszenia, którą należy odesłać na adres WTZ, faksem na nr 42 211 16 42,

lub e-mail: wtz-1956@wp.pl do dnia 30 października 2016r.

 

 

LICZYMY NA WASZĄ OBECNOŚĆ !

 

                                                    Uczestnicy i kadra

                                                      WTZ Konstantynów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM                                                

 

Festiwal Piosenki i Poezji Żołnierskiej

Zadanie jest współfinansowane ze środków Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

pod patronatem:

Starosty Powiatu Pabianickiego

Burmistrza Miasta Konstantynowa Łódzkiego

Zarządu Spółdzielni Inwalidów „Zgoda”

 

 

15 listopad 2016r.

 

Godz. 10.00 – Uroczyste otwarcie Spotkania

 

- Powitanie

 

Godz. 10.30 - 12.30 – Prezentacje artystyczne

 

Godz. 13.00 - Poczęstunek

 

Godz. 13.30 - Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

 

Ok. godz. 14.30 - zakończenie Spotkania