en de ru

FAIR PLAY certyfikat

Koło muzyczno-wokalne

Koło muzyczne wykorzystuje muzykę i śpiew w celu poprawy funkcjonowania emocjonalnego i psychicznego. Podstawowym środkiem oddziaływania jest tutaj dźwięk, muzyka, która często jest wyzwalaczem i katalizatorem przeżyć i emocji. Techniki stosowane przez muzykoterapeutę to: śpiew, gra na instrumentach, ruch przy muzyce, oraz relaksacja. Muzyka poprawia samopoczucie uczestników, zmniejsza napięcie mięśni i powoduje uspokojenie, rozluźnienie, dostarcza pozytywnych przeżyć uczestnikowi, daje szansę na przełamanie barier nieśmiałości i stwarza okazję do zabawy.

 

Koło sportowe

Pozwala na podtrzymywanie i doskonalenie sprawności fizycznej. Przygotowuje uczestników do udziału w różnego rodzaju imprezach sportowych (lekkoatletyka, pływanie, piłka nożna). Raz w tygodniu mamy udostępnione wejście na pływalnię w Konstantynowie. Wysiłek fizyczny owocuje w postaci zdobywanych medali i nagród. Uczy rywalizacji i współpracy zespołowej.

 

 

Teatr "Z POTRZEBY SERCA"

Teatr funkcjonuje w warsztacie od 1998r. Grupa uzdolnionych artystycznie uczestników pod okiem terapeuty przygotowuje między innymi Jasełka, programy artystyczne na różne okazje, bierze udział w imprezach lokalnych i wojewódzkich. Z grupą teatralną współpracują również inne pracownie pomagając stworzyć scenografię, kostiumy. Do naszych największych osiągnięć zaliczamy udział w Albertianie 2002 – w Krakowie, gdzie wystawialiśmy sztukę „O krasnoludkach i królewnie śmieszce“ w Teatrze im.J.Słowackiego.

 

 

Zespół taneczny "KAMELEON"

Celem zajęć jest rozbudzenie aktywności ruchowej i wyrażenie siebie w formach tanecznych jak i uzyskanie elementów odprężenia, uwolnienia od napieć. Praca zespołu polega na: poznaniu układów tanecznych, treningu poczucia rytmu i swobody ruchu, umiejętności współdziałania w grupie, poczucia pewności siebie i akceptacji. Często sami uczestnicy są kreatorami układów, niepowtarzalnych, bo ich własnych.

 

Koło turystyczne

Turystyka pełni w życiu uczestników i całej społeczności warsztatowej szereg istotnych funkcji społecznych. Dzięki nawiązywaniu kontaktów z innymi społecznościami wzrasta zrozumienie i tolerancja wobec innych kultur. Kontakt oznacza również przekazywanie sobie określonych wartości, sposobów zachowań, sposobów ubierania się, mówienia itd. Uczestnictwo w kole turystycznym dostarcza wielu wartości poznawczych, jest swoistym treningiem zaradności i samodzielności. Z daleka od domu, rodziców, uczestnicy przechodzą trening i sprawdzian wykonywania określonych czynności samoobsługowych, być odpowiedzialnymi za siebie i innych. Podczas wyjazdów następuje pełniejsza integracja z grupą.